Fra transaktion til transformation.

Verden har bevæget sig fra industrisamfund over informationssamfund til kommunikationssamfund. Siger de kloge. Men kommunikation har altid været der – på alle måder. Spørgsmålet er i højere grad i hvilken kontekst og med hvilket fokus, at kommunikationen bliver brugt.

I en verden, hvor den eneste konstant er forandring, og agilitet er den nye stabilitet, er evnen til at kommunikere vigtigere end nogensinde. Bare spørg din direktør eller bestyrelsesformand og alle andre, der har en lederstilling eller en ambition om at få en.

taleboblerVi kommunikerer for at få nogen til at gøre noget for eller med os. Det kan være alt fra at bidrage til at opnå det ønskede økonomiske resultat til at få folk til at sætte deres kopper i opvaskemaskinen. Du kan dvæle et øjeblik ved tanken om, hvad der er sværest.

I ”de gode gamle dage” var det noget andet at være leder. Lederne kunne udøve ledelse ved at diktere. De sad på viden og magten takket være stillingen og titlen og kunne fyre og hyre, som det passede dem. Når medarbejderne spurgte, hvorfor de skulle gøre dit eller dat, kunne lederen sige: ”Fordi jeg siger det.”

Sådan er det ikke længere.

I dag handler ledelse om at motivere mennesker, der arbejder sammen på kryds og tværs. Medarbejderne lytter kun til lederne i det omfang, lederne har gjort sig fortjent til det. Medarbejdere forventer, at lederne handler her og nu i situationer, der ændrer sig fra dag til dag – fra time til time. Ledelse udøves i højere grad i relationen og i konteksten, der er dynamiske størrelser, som kan ændre sig på et splitsekund.

Indrømmet. Ikke alle virksomheder og ledere er lige udfordret på den front. Der findes mange eksempler på virksomheder med et mere traditionelt mindset og en klassisk hierarkisk organisation, som gør det finansielt godt. Men der bliver længere og længere mellem dem. Om de vil det eller ej.

Der er pres på kernen i ledelsesopgaven i dag, fordi det nu i højere grad drejer sig om at:

  • motivere og formidle viden i netværk
  • gøre sig fortjent til ledelsesretten
  • træffe beslutning fra situation til situation i realtid
  • basere sig på, at medarbejdere efterspørger ledelse og interaktion
  • opbygge og udbygge netværk
  • sikre en stærk kultur, der konstant forandrer sig og tilpasser sig verden.

Det er en kommunikationsopgave og en udfordring, uanset på hvilket niveau ledelsen bliver praktiseret. Og den er ikke nem. Vel?

Grunden, til at det ikke er let, skal findes i, at vi i dag er på vej mod transformationssamfundet. Et samfund, hvor modtagerne af kommunikationen – uanset om det er medarbejdere eller kunder – har andre forventninger til verden i almindelighed og til virksomheder og ledere i særdeleshed. Vi er ikke længere tilfredse med transaktionen i sig selv. Vi vil se og mærke transformationen. Det giver mening for os.

Skærmbillede 2020 01 14 kl. 14.56.59

Lad mig slå ned på nogle af de forskelle, som står tydeligst frem.

Fra noget for noget til noget for nogen
I transformationssamfundet handler det i højere grad om at være noget for nogen. Virksomhederne kan ikke nøjes med at lege bytte bytte købmand. De skal vise og bevise, at de gør en positiv forskel. At de gør noget godt for nogen. For kunder, medarbejdere og samfundet. Det er ikke nok at opfylde et behov og tage sig betalt for det. Hedonistisk nydelse er ikke nok. Det skal give mening for modtager – både på den korte og den lange bane. I det nære og i den store sammenhæng. Hvis du lige får den tanke, at jeg slår til lyd for at have kunden eller måske endda medarbejderen i centrum, så må du tro om igen. Det gør jeg slet ikke, og du kan læse her hvorfor.

Tiltrækningskraft frem for gennemslagskraft
Prøv at smage på ordet. Gennemslagskraft. At slå noget igennem med kraft. Det virker umiddelbart tillokkende, når man som leder skal have noget til at ske nu og her. Men er det optimalt på den lange bane? Hvor hårdt og hvor længe skal du slå for, at det holder? Tiltrækningskraft er stærkere. Hvis du har tiltrækningskraft, vil dine kolleger og medarbejdere følge dig gennem forandringen, fordi det giver mening for dem. Og apropos kraft. Hvad, tror du, vil give dig mest energi på den lange bane? At have stor gennemslagskraft eller stor tiltrækningskraft?

Tiltrækningskraften er på mange måder en superkraft, der giver dig ekstra og bedre:

  • dømmekraft
  • handlekraft
  • drivkraft
  • konkurrencekraft

På den måde hjælper tiltrækningen såvel leder som virksomhed med at få noget igennem. Kraftfuldt.

Tiltrækningskraften får du ved at have tyngde.

Skærmbillede 2018 03 22 kl. 16.05.14

I erhvervslivet beskriver vi ledere og virksomheder, der gør det godt som ’de tunge drenge’. (Begrebet dækker naturligvis også kvinder. Det lyder bare ikke specielt høfligt at sige ’de tunge kvinder’). De tunge drenge nyder respekt, har indflydelse og opnår resultater og har på den måde en stærk tiltrækningskraft. De behøver ikke slå sig til det.

Fra produkter til projekter
Hvis kunderne for alvor skal opleve, at virksomheden er værd at bruge tid på og med, så skal virksomheden have fokus på den transformation, som kunden ønsker. Særligt på B2B markedet. Det er sjældent nok at trække et standardprodukt ned fra hylden og pakke det pænt ind. Kunderne vil i højere grad efterspørge og værdsætte, at virksomheden sammen med kunden definerer projekter, der skaber reel værdi og mening. For dem.

Fra strategi til retning
Her dukker jeg mig lige på forhånd, for det er øretævernes holdeplads at påstå, at strategi er ”so last year.” Men stadigt flere virksomheder skrotter de fine tre eller fem årige strategiplaner for i højere grad at have en overordnet (strategisk) retning. En overbevisning og filosofi funderet i mission, passion og ambition, som så udløser aktiviteter og indsatser, der bringer virksomheden i den rigtige retning.

Skærmbillede 2020 01 14 kl. 20.25.26

 

Fokus er at sikre, at handlingerne er sikkert funderet i tyngdepunktet og arbejde med at skabe langsigtede resultater, der peger i den rigtige retning frem for quick wins, der alene peger ind i resultatopgørelsen for det kommende kvartal.

Fra marketing til meritter
Marketing er mange ting. I transaktionssamfundet er marketing fokuseret på, hvad virksomheden og produktet kan og gør. I transformationssamfundet er marketings rolle i højere grad at fortælle om den forskel, virksomheden har bidraget med. Hvorfor og hvordan.

Ovenstående skal ikke ses som en opfordring til at holde op med at arbejde med produktudvikling, marketing eller strategi. Det er ikke det ene eller det andet. Det handler om perspektiv og udgangspunkt. Hvad sætter du og din virksomhed forrest, og hvor er fokus? På transaktionen eller transformationen?

Hvis du vil have et bud på hvilke 8 steps, du kan tage i en transformationsproces frem mod at skabe større tyngde og tiltrækningskraft, så kan du evt. se mere her.

Lav en god og transformerende dag 🙂

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top