Transformationsprocessen, der øger din tyngde og tiltrækningskraft

Hvorfor er du sammen med den/dem, du er? Hvorfor arbejder du med det, du gør, og hvorfor arbejder du for din nuværende virksomhed? Hv-spørgsmålene er mange, og mit bud på et svar er ganske enkelt. Fordi det giver mening for dig. På den ene eller anden måde. Og hvis ikke det giver så meget mening, som det har gjort – hvis tiltrækningskraften er aftagende og afstanden er stigende, så er du sikkert på vej mod noget andet eller nogle andre, der giver mere mening. Har jeg ret?

Fra vi bliver født til, vi igen forlader denne verden, søger vi at forbinde os til andre. Vi leder efter nogle at gøre noget for eller sammen med. Man kan lidt højstemt sige, at den overordnede mening med livet – herunder erhvervslivet – er at være noget for og med andre. Og det er der bevis for.

megafonerAf samme grund kommunikerer vi. Vi kommunikerer, fordi vi ønsker at få nogen til at gøre noget med os – eller for os. Det gælder for os som individer, og det gælder for alle organisationer og virksomheder. Vi tiltrækkes af nogen eller noget, når vi føler, at vi kommer tættere på det, vi vil. Når vi bliver bedre til det, vi kan eller gerne vil kunne, og når det er i overensstemmelse med det, som vi tror på. Eller kort sagt – når det giver mening.

Hvordan bliver du så bedre til det? At give mening for andre?

Hvordan bliver du så tiltrækkende, at din eller din virksomheds kommunikation flytter bjerge? Det er en proces. At finde styrkerne, ambitionerne, vision og passion.

Det er jo ikke, fordi der mangler modeller eller eksperter til at hjælpe med det. På ingen måde. Dine feeds på de sociale medier ligner garanteret mine. Mange – alt for mange – gør sig kloge på, hvad man skal gøre og hvordan. Derfor er det også med allerstørste ydmyghed og risikoen for at blive beskyldt for at kaste med sten, når jeg selv bor i glashus, at jeg her vil præsentere dig for min ”universielle” transformationsproces, som du kan bruge og gøre til din helt egen. Uanset om du vil bruge den i din virksomhed eller dit privatliv.
Eudaemon
Min procesmodel frem mod at finde og give mening og dermed blive mere tiltrækkende hedder EUDAEMON. Ordet kommer fra græsk. EU betyder – God og Daemon betyder ånd. Så God Ånd eller på engelsk – Good Spirit. Og det er præcis, hvad processen her skal skabe. Good Spirit. For det er tiltrækkende.

Måske sidder du lige nu med forretningsbrillerne på og er 2 millisekunder fra at klikke væk, fordi du har meget svært ved at se ånd og forretning i samme sætning. Alt efter hvor langt du sidder oppe i fødekæden, så tænker du nok noget i retning af ”Nu må det snart være nok og slut med alt det føleri. Det handler vel først og fremmest om hård og kontant forretning. Følelser og lykken må finde sin plads langt nede på prioritetslisten – langt nede under bunden af en svulmende bundlinje”

Jeg skal bestemt ikke gøre mig til talsmand for, at der ikke skal tjenes penge. For det skal der naturligvis. Money makes the world go around. Men at tjene penge er for mig en afledt effekt af at have en virksomhed, der giver mening – og konstant udvikler sig.

Så hvis du er her endnu, så lad mig give dig 8 steps til at skabe transformation og øge din tyngde og tiltrækningskraft – uanset om det handler om dig selv eller din virksomhed. Jeg har her valgt at holde mig til erhvervsvinklen. Det er trods alt det, jeg ved mest om. Procesmodellen hedder som sagt EUDAEMON og bag hvert bogstav, gemmer der sig et vigtigt trin. Til hvert trin hører en uddybning og tilhørende metoder, men her får du modellen i sin enkelhed. Du kan sagtens springe et eller flere trin over – men resultatet bliver formodentlig derefter.

Explore

Forandring kræver forundring – og forundring fryder. Stil mange og gerne svære spørgsmål. Hvad sker der i verden, og hvor er den på vej hen? Din verden og dine kunders verden. Hvilke tal og trends er til rådighed? Findes der et hav af Big Data, som du kan dykke ned i. Der er ingen grund til at nøjes med de kælderkolde data. Tag kundebrillerne på og se din virksomhed med nye øjne. Tal med dine kunder og tag kunderejsen og oplevelsen sammen med dem. Kort sagt. Udforsk – dybt og bredt.

Understand

Nu skal forundringerne sættes i perspektiv. Stort som småt. Hvad afslørede explore-fasen? Blev du overrasket, og kan du se sammenhænge og mønstre, som giver dig en ny eller måske forstærket forståelse af din situation. Sørg for at få nogen til at hjælpe dig med at se hele billedet. Du har garanteret ”blind-spots”, som du skal have lidt hjælp til at blive opmærksom på. Det er farligt kun at se verden gennem egne briller. Bare spørg Kodak, Blockbuster, Nokia og et par andre virksomheder

Define

TyngdepunktetHer skal du definere – eller redefinere – hvem du er. De første 2 steps i processen (Explore, Understand) har lært dig, hvad du vil gå fra og har sandsynligvis også givet dig inspiration til hvilken fremtid, du gerne vil gå mod.

Det er nu, du svarer på, hvad du kan, vil og tror på. Det er her du forankrer dig i dit Tyngdepunkt. Transformation handler om at gå fra noget mod noget andet.

Hold det så vidt muligt enkelt og inspirerende. For din egen og alle andres skyld.

Activate

Gravity model 12 3Så skal Tyngdepunktet aktiveres i den overordnede strategi – og alle de underliggende strategier.

Det er hele vejen rundt. Hvordan lever du ændringen ud i din hverdag. Aktiverer det i dine strategier for hele dit parametermix? Hvad betyder det for dit Produkt, dine Processer og dine ”People” – både dem du har og dem, som du gerne vil tiltrække? For hvis du skal være troværdig – have tyngde og være tiltrækkende – så skal det kunne ses i alt, hvad du siger og gør.

Execute

Det store E. Eksekvering. Der er utallige eksempler på gode tanker, ideér og strategier, der er blevet kvalt i dårlig eksekvering. Det er nu, at resultaterne skal skabes og planen realiseres. Ellers er det ikke en transformation. Så er det jo bare en drøm.
Strategi retning tyngdepunk

Monitor

Det var Winston Churchill, der sagde

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.

Og lad nu være med kun at måle på de finansielle resultater, du skal nå. Find og mål på ”Leading Indicators”. Altså det, der viser, at du er på vej mod målet. Frem for kun at måle på omsætning eller procenten for kundetilfredshed kan I måle på, hvor hurtigt kundeservice besvarer opkald eller antallet af fejlleverancer – eller andre elementer, der peger frem mod målet.

Optimize

Alt godt kan blive bedre. Og der er ingen grund til at nøjes med godt nok. Søg forbedringen. For i lighed med forundringen, så er det den, der fryder. Hvad virker og hvad kan blive bedre. Hvad kan I skære fra og hvor skal der bygges på?

Nurture

Nuture
Hvis du har fulgt de 7 foregående steps, så virker det nu. Nu handler det om at hælde vand på og pleje det med opmærksomhed og vedholdenhed. Så vokser det hele. Du bliver bedre til det, du kan, du er loyal mod det, du tror på, og du kommer tættere på det, du vil. Du har fået mere tyngde, og for hver dag bliver du mere tiltrækkende. Beskyt nytænkningen mod de fodslæbende vanetænkere og fortsæt stædigt vejen mod det nye mål. På den måde går det fra at være et projekt til naturligt at blive hverdagens gode vaner.

Det var det. Transformationsprocessen med 8 trin mod at finde og give mening, få ægte tyngde og dermed blive mere tiltrækkende.

En universal proces, som du kan gøre til din helt egen. Du kan tilpasse hvert enkelt trin til den opgave, som du står overfor. Uanset om det er ønsket om den totale transformation eller den lille forskel.

Er du med? Giver det mening? I givet fald – Sæt i gang!

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top