Tiltrækningskraft – Ja tak

Hvis du har læst om ”Den Nye Tyngdelov”, så ved du, at vi i fuld alvor påstår, at vi har opdaget en universel formel for kommunikation. En formel, der kan hjælpe dig med at skabe sammenhæng i din kommunikation, ganske som Newtons tyngdelov skabte sammenhæng i universet. Den Nye Tyngdelov er en systematisk gennemgang, vurdering og justering af din kommunikation. Faktisk påstår vi, at formelen ikke alene kan virke mellem virksomheder og kunder, men også mellem mennesker. I parforhold, venskaber og familier.

Det begyndte med Newton

Newtons tyngdelov siger, at alle partikler, der har en masse, har tyngdekraft. Kraften er afhængig af vægten – eller massefylden – og har du stor vægt, så bliver du solen i solsystemet. Den, det hele kredser om. Og det er jo ikke det værste for en virksomhed eller et brand. Men hvad så med et budskab? Hvordan kan det have tyngde og tiltrækningskraft, når nu vi ikke ligefrem kan veje det og gøre det op i kilo? Og hvad med en virksomhed, et produkt, et brand? Vi har prøvet at sætte det ind i en model – inspireret af netop Newtons tyngdelov. Vi har sat kommunikation på formel og skabt Den Kommunikative Tyngdelov. Den handler også om tyngde, afstand og kraft.

Tyngden i dit budskab

For at kunne arbejde med massen som begreb i kommunikationen har vi skabt en model eller et begreb, som vi kalder Center of Gravity– tyngdepunktet. Det amerikanske militær har sin egen definition på Center of Gravity: The source of power that provides moral or physical strength, freedom of action, or will to act. Thus, the center of gravity is usually seen as the source of strength. [Den energikilde, som indgyder moralsk eller fysisk styrke, handlefrihed eller vilje til handle. Derfor betragtes tyngdepunktet oftest som kilden til styrke.] Den definition synes vi godt om! Center of Gravity-modellen bruger vi til at definere kernen for virksomheder, produkter og brands, men den er lige så dækkende på personligt niveau.

Find dit formål

I kernen af modellen ligger de helt centrale spørgsmål:

 • Hvorfor er du her?
 • Hvad er dit formål
 • Hvad ville verden miste, hvis du ikke var her?
 • Hvad brænder du for – som menneske og som virksomhed?

Spørgsmålene må ikke forveksles med et økonomisk mål eller en ambition. Nej, vi er helt inde i kernen – helt inde ved ”jeg tror på, at…” Dit raison d’etre – dit purpose. Og det er vigtigt. For i en verden, hvor alt kan efterlignes og kopieres, og hvor der er en overflod af features og funktioner på stort set alle områder, så tiltrækkes folk af det, du tror på. Og det handler om at tiltrække og få forbindelse – med de rigtige vel at mærke. Hvis dit purpose skal være appellerende og værd at følge for de mennesker, du gerne vil have til at følge dig, så skal du tale til nogle helt grundlæggende følelser. For det er følelserne, der styrer adfærd – som menneske, som kunde (eller publikum) og som beslutningstager i din virksomhed. Og ja, det gælder også inden for business to business. Følelser styrer!

Hvad er formålet med Lego?

Det ved de for eksempel hos Lego. Gennem de seneste 10 år har Lego brugt meget energi på først at overleve og herefter finde ind til kernen af virksomheden – til Legos purpose. Legos formål er skabt gennem flere årtier og kan i høj grad tilskrives den tidligere direktør, Kjeld Kirk Kristiansen, og hans tro på, hvad Lego egentlig er.   I min fortolkning hedder det: Vi tror på, at vi skaber bedre mennesker og dermed en bedre verden, når mennesker lærer og oplever gennem systematisk, kreativ leg. Det er stærkt! Legos purpose appellerer til flere grundlæggende følelser, som det at lære, at føle udvikling og at bidrage til verden. Som jeg ser det, har det været tyngdepunktet for LEGO siden Kjeld Kirk Kristiansen tog rorpinden i 1978. Jørgen Vig Knudstorp tog over i 2003 og brugte det purpose i den imponerende turn-around, som har gjort virksomheden til den succes, den er i dag. Succesen skyldes også, at Lego har ganske godt styr på den næste ring i Center of Gravity-modellen. Nemlig sine forces – styrkerne!

Kend dine styrker – og bliv kendt for dem

Hvad er det, der gør dig til dig og din virksomhed til noget særligt? Hvilke særlige forcergør dig i stand til at forfølge dit purpose? Hvad kan man ikke tage fra dig uden at ændre dig, din virksomhed eller dit brand fundamentalt? Forcerne inddeler vi i fire grupper:

 • Kompetencer
 • Principper
 • Værdier
 • Aktiver

Lego og Jørgen Vig Knudstorp har defineret fire helt centrale forcer:

 • Brandet
 • Klodsen
 • Byggesystemet
 • Fællesskabet

Dertil kommer Legos vedholdende fokus på kvalitet – godt udtrykt i deres motto: ”Det bedste er ikke for godt”, som er formuleret af virksomhedens stifter, tømreren Ole Kirk Kristiansen. Lego har et stærkt purpose og nogle veldefinerede forcer og har med dem formuleret sin nye vision: ”Inventing the future of play”. At finde sine forcer er en krævende proces. Det er virkelig vigtigt, at du skærer helt ind til benet. Derfor siger vi, at der må være højest ni forcer. Så tænker du måske: ”Det er umuligt! Bare vores værdier har vi fem eller seks af… Men kan du huske dem – værdierne? Er de centrale i jeres hverdag? Eller ligner de alle andre virksomheders værdier til forveksling? Hvis det er tilfældet, så kan du roligt skære hårdt ned på dem.

Kommunikations-konstanter

Alt for mange virksomheders værdier er et udtryk for, hvordan de ønsker at være og gerne vil kommunikere. Og alt for mange virksomheders værdier er ens! Derfor har vi i vores Center of Gravity-model skabt det yderste lag i form af Kommunikations-konstanterne. Her ligger nogle af de begreber, som går igen i rigtig mange virksomheders værdisæt. Vi betragter dem som selvfølgeligheder – som betingelser for god kommunikation. Derfor betegnelsen konstanter. Ligesom forcerne er Kommunikations-konstanterne individuelle. De er rettesnoren eller filteret for din kommunikation – for måden, hvorpå du meddeler dig selv til omverdenen og dit publikum. De skal gennemsyre det, du siger, og det du gør. Kommunikations-konstanterne – og din brug af dem – er med til at gøre dig til den, du er. Hos Gravity, tror vi på, at vi – for at fremstå tiltrækkende som brand og have tyngde i vores kommunikation – er nødt til altid at være:

 • ærlige
 • modige
 • stolte
 • relevante
 • engagerende
 • værdifulde
 • prompte

Vi ved, at nogle af dem gør mere ondt at efterleve end andre. Men i den verden, vi lever i, er der ikke rigtig nogen vej uden om.

Dit Center of Gravity er din styrke

Et stærkt og veldefineret Center of Gravity giver tyngde og balance. Det gør dig i stand til at tiltrække de rigtige mennesker – fra kunder over leverandører til medarbejdere. Det er ikke din strategi eller din vision. Det er den energikilde, som alle dele af din virksomhed og dit virke udspringer af og henter styrke fra. Det er omdrejningspunktet i dit solsystem. Har du styr på dit Center of Gravity?

CoG solsystem 1

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top