Hvor langt er der mellem os?

I de første indlæg her på bloggen, ”Den Nye Tyngdelov” og ”Tiltrækningskraft – ja tak” kan du læse, at vi mener at have opdaget en universel formel for sammenhæng og effekt i din kommunikation. En kommunikativ tyngdelov, som ikke alene gælder mellem virksomheder og kunder, men også mellem mennesker. I parforhold, venskaber og familier. Vi har også beskrevet et af elementerne i Den Nye Tyngdelov, nemlig begrebet ”Center of Gravity”. Nu skal det handle om afstand.

Jo tættere du er på din modtager – jo stærkere er din tiltrækning

I Newtons tyngdelov er afstanden mellem objekter en afgørende faktor for tyngdekraften. Jo længere afstand, jo mindre tyngdekraft. Det gælder også i Den Kommunikative Tyngdelov. Jo tættere du er på dine modtagerne – dit publikum, jo stærkere tiltrækningskraft har du.

Den mentale afstand

”Her sidder vi ved siden af hinanden, og der har aldrig været længere i mellem os.”

Vi kender det godt: Den mentale afstand mellem mennesker kan være enorm, selv når den fysiske afstand er ganske kort. Og den mentale afstand kan være rigtig svær at måle.

I Newtons formel for den universelle tyngdelov om massetiltrækning er det på mange måder nemmere. Her skal du dividere vægten, eller massen, på de to objekter (m1 og m2) med afstanden i meter mellem dem i 2. (r2):

Gravity formula v01 1

Den Kommunikative Tyngdelov giver vi også et bud på, hvordan vi i kommunikationsmæssig forstand kan måle – eller vurdere – afstand. Her er m1 din tyngde som afsender og m2er tyngden på din modtager. I vores ligning dividerer vi også med r x r, men her er måleenhederne i stedet Relation og Resonans.

Hvor tæt er relationen?

Lad os se på det første r: Hvad er din relation til din kunde? Er kunden et koldt emne, et varmt emne, en første-gangs kunde, en trofast kunde eller en platin-deluxe-kunde, som du vil være virkelig ked af at miste? Hvor stort og hvor godt er potentialet for forretningen?

Alt efter hvor små eller store transaktioner du har med dine kunder, og alt efter hvor effektivt et it-system du har til at gemme og analysere data, kan du ret hurtigt skaffe dig et overblik over status og muligheder. Det er derfor, Big Data er et varmt emne lige nu. Jo mere du ved om dine kunder og deres adfærd, jo større mulighed er der for at dit parametermiks bliver det rigtige. Det er typisk det, vi bruger vores CRM-system (Customer Relationship Management) til.  At måle den forretningsmæssige relation er ret enkelt.

Er der resonans mellem os?

Resonans gøres ikke op i antal transaktioner eller kundens placering i dit CRM-system. Resonans er et udtryk for, hvor godt du er på bølgelængde med dine kunder, dit publikum. I hvilken grad er der samklang mellem jer, og køber dine målgrupper, det du står for? Har dit Center of Gravity sat svingninger i gang ved målgruppen, eller er de helt døve for din charme?

Når vi taler resonans, går skalaen fra awareness til addiction – fra opmærksomhed til afhængighed (se y-aksen i modellen nedenfor). Er dine kunder eller potentielle kunder blot opmærksomme på din tilstedeværelse? Har du opnået deres anerkendelse? Eller tilpasser de ligefrem deres adfærd og argumentation efter det, du bidrager med? Jo stærkere de opfatter dit samlede budskab med udgangspunkt i dit purpose og dine forcer, jo bedre resonans er der mellem jer. Og jo stærkere relationer har du mulighed for at opbygge.

Afstanden: Relation gange Resonans

Der findes ikke et fast forløb for sammenhængen mellem relation og resonans. Drømmen for enhver CEO og CMO er naturligvis, at kunderne hurtigt går fra awareness til addiction. Fra at være opmærksomme på produktet til at være hooked på det samlede budskab.

Relation x Resonans 1

Der findes ikke en ”normal fordeling” udviklingen afhænger af din effektivitet i kommunikationen. Hvor god du er til at iscenesætte dit Center of Gravity.

Men hvordan kan du flytte modtagerne af dit budskab længere op ad resonans-aksen og længere ud ad relations-aksen og på den måde styrke din tiltrækningskraft? Det afhænger af den sidste faktor i ligningen: Hvor mange G du trækker i dit budskab. Hvor effektivt du skaber resonans og relation styrer du med Gravitationsvariablerne. Det handler næste indlæg på bloggen om. Er du med?

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top