Giver virksomheden mening?

Hvis en virksomhed vil have tiltrækningskraft og være værd at følge, handler det om at have en eksistensberettigelse, der rækker ud over resultatopgørelsen. Der skal være et formål, der giver mening. En mening, der ikke opgøres i penge og overskud, men, som hvis den bliver bragt i spil, giver netop det.

”Selskabsbestyrelser bøvler med at formulere deres formål og etik”   Det var en overskrift i Børsen den 20. Maj. Artiklen var en status, efter at Komiteen for god selskabsledelse for et halv års tid siden lancerede nogle klare anbefalinger til virksomhederne. Hovedbudskabet var: ”Få styr på jeres formål”.

Unknown

Ved lanceringen sagde komiteens formand Lars Frederiks til Børsen: ”Bestyrelser skal forholde sig til virksomhedens purpose – altså hvad virksomhedens eksistensberettigelse er. Hvad er det, man gør mere end at tjene penge til aktionærerne? Bestyrelserne skal fremover sikre, at der er sammenhæng mellem virksomhedens purpose og den kultur og de værdier, der er i selskabet” Citat slut.

”Amen brother”, siger jeg bare.

Når der tales om purpose, så handler det om at virksomheden skal give mening ud over penge til aktionærerne. Og det giver næsten sig selv, at for at kunne give mening er du nødt til at finde meningen. Med det du gør, og måden du gør det på. Det gælder ikke mindst for virksomheder. For mening giver retning, og det er der brug for.

Giver bestyrelsen mening?

Meningen skal være fælles gods. Både blandt dem, der sætter retningen for virksomheden og dem, der skal følge den i dagligdagen. Det gælder ledelse og medarbejdere, og det gælder – ikke mindst – bestyrelsen! Udfordringen er bare, at bestyrelsen ofte kun har blikket stift rettet mod bundlinjen. Og det er en skam.

En velfungerende og velsammensat bestyrelse er uomtvisteligt et aktiv for enhver virksomhed. Og hvis du vil skabe værdi hele vejen ned til bunden af regnearket, så er du som bestyrelse nødt til at løfte blikket og skue ud over kontoplanen.

skydeskiveFor i virkeligheden er det jo netop bestyrelsen, der har rigtig gode betingelser for netop at hæve blikket fra regnearket og se på virksomheden med andre og mere visionære briller end den ledelse og de medarbejdere, som er dybt begravet i den daglige drift. Bestyrelsen har alle muligheder – og forpligtelser – til at finde meningen og hjælpe virksomheden med at finde og give mening. Først da løser bestyrelsen den opgave, den først og fremmest er sat i verden for – nemlig at varetage ejerkredsens interesser og investeringer – også på lang sigt.

Find tyngdepunktet. Det giver mening.

Jeg tror på, at virksomheden får tyngde, når den ved, hvad den kan, vil og tror på og gør det tydeligt i alt, hvad den siger og gør. Og når det er veldefineret, hvad man kan, vil og tror på, så har man et veldefineret tyngdepunkt – et Center of Gravity – som det amerikanske militær beskriver sådan her:

             “The source of power that provides moral or physical        

         strength, freedom of action, or will to act. Thus, the        

     center of gravity is usually seen as the “source of strength”.

                                                                                                                        – definition us military

Tyngdepunktet bliver den emotionelle drivkraft, som får medarbejderne til at brænde for virksomheden og gøre en ekstra indsats. Som får kunderne til at vælge virksomhedens produkter og ydelser igen og igen og igen, fordi de knytter sig til dem. Som sætter bestyrelsen og den daglige ledelse i stand til at sætte en tydelig retning for virksomhedens udvikling og sikre, at alle parametre bliver udviklet og drevet med det samme udgangspunkt – tyngdepunktet!

Skærmbillede 2020 01 14 kl. 20.25.26Og tyngdepunktet kan på den måde være det centrale referencepunkt, når holdet skal sættes. Både i direktionen og i selve bestyrelsen. Hvilke profiler forstår og kan udleve virksomhedens tyngdepunkt i alt, hvad de siger og gør?

En central del af tyngdepunktet er formålet, og det er det, der i høj grad skal give mening. Og det er ikke blot for at tjene penge. Se f.eks., hvad Barack Obama siger om det at have et stærkt formål:

Focusing your life solely on making a buck shows a certain poverty of ambition. It asks too little of yourself. Because it’s only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you realize your true potential.” 

Det er ikke enten eller. Det er både og. Formål og forretning. Det vil give mening for virksomhedens forretning, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Kom nu i gang

Tyngdepunktet gør kort sagt virksomheden tiltrækkende for kunder, medarbejdere, investorer osv. Og det gør mere end det. Et veletableret tyngdepunkt giver både retning og – ikke mindst – bedre forretning, og derfor er det et oplagt sted at tage fat for enhver bestyrelse, der tager sit ansvar alvorligt.

I kan også starte et andet sted. Sidder du i en bestyrelse eller ledergruppe kan du overveje, om I skal have et indspark, næste gang I mødes. Jeg tropper gerne op med foredraget ”Sådan giver du mening”, som både kan være et inspirerende og motiverende indslag på jeres næste bestyrelsesmøde og måske indledningen på en proces, der giver både bestyrelsen og virksomheden tyngde og retning for fremtiden.

Det giver mening 🙂

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top