Giver bestyrelsen mening?

Det skal give mening! Det mantra går igen i stort og småt – i alle livets forhold – private og professionelle. Når noget – eller nogen – giver mening, kan det gøre en forskel. Vi tror på, at kommunikation kan flytte bjerge, virksomheder og mennesker, når den giver mening. Og det giver næsten sig selv, at for at kunne give mening, er du nødt til at finde meningen. Med det du gør, og måden du gør det på. Det gælder ikke mindst for virksomheder. For mening giver retning, og det er der brug for.

Find meningen – og giv den videre

Meningen skal være fælles gods. Både blandt dem, der sætter retningen for virksomheden, og dem der skal følge den i dagligdagen. Det gælder ledelse og medarbejdere, og det gælder – ikke mindst – bestyrelsen! Udfordringen er bare, at bestyrelsen ofte kun har blikket stift rettet mod bundlinjen. Og det er en skam.

En velfungerende og velsammensat bestyrelse er uomtvisteligt et aktiv for enhver virksomhed. Og hvis du vil skabe værdi hele vejen ned til bunden af regnearket, så er du som bestyrelse nødt til at løfte blikket og skue ud over kontoplanen.

aktiver 1

For i virkeligheden er det jo netop bestyrelsen, der har rigtig gode betingelser for netop at hæve blikket fra regnearket og se på virksomheden med andre og mere visionære briller end den ledelse og de medarbejdere, som er dybt begravet i den daglige drift. Bestyrelsen har alle muligheder – og forpligtelser – til at finde meningen og hjælpe virksomheden med at give mening. Først da løser bestyrelsen den opgave, den først og fremmest er sat i verden for – nemlig at varetage ejerkredsens interesser og investeringer – også på lang sigt.

Et klart formål giver mening –og bedre (for)retning

Vi tror på, at virksomheden får tyngde, når den ved, hvad den kan, vil og tror på og gør det tydeligt i alt, hvad den siger og gør. Og når det er veldefineret, så har man et veldefineret tyngdepunkt – et Center of Gravity – som det amerikanske militær beskriver sådan her:

 

Giver bestyrelsen mening

 

I centrum af tyngdepunktet ligger formålet, og det er det, der i høj grad skal give mening. Og det er ikke blot for at tjene penge. Se f.eks., hvad Barack Obama siger om det at have et stærkt formål:

Focusing your life solely on making a buck shows a certain poverty of ambition. It asks too little of yourself. Because it’s only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you realize your true potential.” 

Det er ikke enten eller. Det er både og. Formål og forretning. De øvrige elementer i tyngdepunktet, virksomhedens forcer og forstærkere, er med til at konkretisere formålet og få det til at give mening i forhold til virksomhedens forretning, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Tyngdepunktet bliver den emotionelle drivkraft, som får medarbejderne til at brænde for virksomheden og gøre en ekstra indsats. Som får kunderne til at vælge virksomhedens produkter og ydelser igen og igen og igen, fordi de knytter sig til dem. Som sætter bestyrelsen og den daglige ledelse i stand til at sætte en tydelig retning for virksomhedens udvikling og sikre, at alle parametre bliver udviklet og drevet med det samme udgangspunkt – tyngdepunktet!

Og tyngdepunktet kan på den måde være det centrale referencepunkt, når holdet skal sættes. Både i direktionen og i selve bestyrelsen. Hvilke profiler forstår og kan udleve virksomhedens tyngdepunkt, i alt hvad de siger og gør?

Find virksomhedens tyngdepunkt

Tyngdepunktet gør kort sagt virksomheden tiltrækkende for kunder, medarbejdere, investorer osv. Og det gør mere end det. Et veletableret tyngdepunkt giver både retning og – ikke mindst – bedre forretning, og derfor er det et oplagt sted at tage fat for enhver bestyrelse, der tager sit ansvar alvorligt. Flere af vores kunder har opdaget værdien. De har nemlig været igennem vores Center of Gravity-proces og defineret virksomhedens tyngdepunkt.

Det gælder eksempelvis spa- og konferencehotellet Vejlefjord. Et klart defineret formål, der kombinerer stedets stolte historie og nutidige forcer, har sat en klar retning for både udvikling og drift og været med til at vende et tocifret millionunderskud til overskud. Alle medarbejdere fra direktør til opvasker har bemyndigelse til at tage beslutninger med samme udgangspunkt. Det har skabt et stærkt fællesskab og en rigtig god forretning på Hotel Vejlefjord. Det kan du læse mere om lige her, hvor vi også løfter noget af sløret for, hvad processen helt konkret indebærer.

Du kan også læse om foredraget ”Tungt er godt”, som både kan være et inspirerende og motiverende indslag på jeres næste bestyrelsesmøde og måske indledningen på den Center of Gravity-proces, der giver både bestyrelsen og virksomheden tyngde og retning for fremtiden.

 

GemGem

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top