Hvilken kraft har årets leder?

Hvilken kraft benytter  virksomheder og lederne, når de bliver udsat for situationer, som de ikke har kunnet forestille sig? Situationer, som ikke nødvendigvis står beskrevet i strategien eller medarbejderhåndbogen, og som er ubetrådt land for alle. Når kursen skal lægges om, og der skal trækkes i en ny retning. Hurtigt. Hvilken kraft skal lederen så være i besiddelse af?

FREMAAD 2På vejen ind i den krise, som vi alle har hørt om – og måske også talt om i lang tid, bliver behovet for godt lederskab tydeligt. Det er uden tvivl nemmere at lede i solskin, med vinden i ryggen og med alle nøgletal i plus end at operere i oprørt hav, hvor vinden skifter konstant og kravet til omstillingshastighed og eksekveringskraft er afgørende for at holde skibet flydende.

New Normal?
Uanset om du som leder opererer i smult eller oprørte vande, så kræver det, at du kan kommunikere. Tydeligt og med tyngde. Jeg talte med en CEO for en større virksomhed forleden. Da jeg spurgte ind til ”krisen” sagde han: ”Well – jeg tror bare, at det er new normal. Hvis ikke det er det ene, så er det noget andet. Vi skal bare være knivskarpe til at forstå, hvor vi er og så korrigere, hvis vi er blæst ud af kurs på vej mod målet. For målet og vores formål flytter sig jo ikke ”bare”, fordi der er krise af den ene eller anden slags.

I en verden, hvor den eneste konstant er forandring, og agilitet er den nye stabilitet, er evnen til at kommunikere vigtigere end nogensinde. Og her tænker jeg ikke på, om hele direktionsgangen har været på kursus i præsentationsteknik og kropssprog, eller om intranettet lige er blevet genstartet og nu har fået nye, vildt smarte og spændende features. Jeg tænker på kommunikation som alt, hvad der bliver sagt og gjort.

At være noget for og med nogen

dialog 1Ledelse er så meget mere end kommunikation, kan jeg høre dig tænke – eller det forestiller jeg mig, at du tænker. Når jeg holder foredrag, stiller jeg tidligt i forløbet følgende spørgsmål: ”Hvorfor kommunikerer vi?”

Mit svar – på mit eget spørgsmål – er, at ”vi kommunikerer for at få nogen til at gøre noget for os eller med os”.  Nogen – altså andre mennesker med mere eller mindre frie viljer – vil vi gerne have til at gøre noget med os eller for os. Noget, som kan være alt fra at opnå det ønskede økonomiske resultat til at få folk til at sætte deres kopper i opvaskemaskinen. Du kan dvæle et øjeblik ved tanken om, hvad der er sværest. . .

Årets leder

portrait”Når krisen kradser, og det gør den nu, så er det de dyder og værdier, der præger vores personlige lederskab, der afgør, om man får følgeskab og rykker tættere sammen i bussen.” Det er ordene fra Bodil Nordestgaard Ismiris i Børsen den 13. oktober 2022 i forbindelse med, at der er indstillet 4 stærke kandidater til titlen som årets leder.

Følgeskab er nøgleordet i citatet her. Hvis du som leder ikke formår at skabe følgeskab, så vil du opleve, at du er ret alene, når du kigger dig tilbage på vej i den nye retning. Så derfor tillader jeg mig at sige, at kommunikation er ledelse og ledelse er kommunikation. Hvis ikke du kan kommunikere, så kan du ikke lede. Det er ikke nemt. Det medgiver jeg gerne.  Ledelsesopgaven og dermed kommunikationsopgaven er sværere end nogensinde.

Nye generationer, større krav til graden af kommunikation og utrolig meget støj gør det til en stadig større udfordring at komme igennem med sine budskaber.

Værdier på prøve

værdierFlere undersøgelser viser, at såvel ledere og danske virksomheder til en vis grad deler de samme 20 værdier. Måske lyder ord som f.eks. åbenhed, ansvar, tillid, respekt, troværdighed og loyalitet bekendt? Værdier og holdninger, som alle kan nikke og smile til i medgangstider, men, som ikke kan eller skal stå i vejen for de svære beslutninger, der står for døren, når krisen skruer op for kravene til ledelsen.

Det er nu værdierne skal stå deres prøve og være helt tydelige i handlingerne, når og hvis folk skal sendes hjem, aftaler annulleres og samarbejder sættes på stand by. Når nogle skal gøre noget mere eller noget andet, fordi kolleger sendes hjem. Eller når innovationen er efterspurgt mere end nogensinde før.

Er kraften med dig?

I krisetider hyldes den handlekraftige leder, der besidder stor gennemslagskraft. ”Der er ikke råd og tid til at have fine holdninger – nu handler det i stedet om at fokusere på handlinger”er udsagn, som man godt kan komme afsted med. I situationen lige nu er det nærliggende at ty til de rene handlinger. Men det er ikke enten eller. Det er både og. Du skal have veldefinerede holdninger – klare og velformulerede. Og dem skal du leve ud i meningsskabende handlinger. Enkle og konkrete. For kun på den måde kan du give mening. Kun på den måde får du tyngde og tiltrækningskraft.

Fra organisation til organisme

Vi er på vej fra organisation til organisme, som Mads Thimmer skrev i et indlæg for snart 4 år siden i MandagMorgen. Overskriften var ”Kulturledelse – den digitale verdens ledelsesparadigme”

Skaermbillede 2022 10 17 kl. 14.04.18Jeg vil vove godt og vel det ene øje og påstå, at verden ikke er blevet mindre digital og distribueret siden artiklen blev skrevet. Mads Thimmer har i artiklen blandt andet denne oversigt, som viser udviklingen i lederopgaven:

Nu er det jo ikke alle virksomheder, der er lige langt til højre på den tidslinje. Men verden omkring os går i den retning og har bestemt flyttet sig meget siden da. Hvis man sagde Teams i 2018, troede man, det handlede om et hold. Nu tænker man uvægerligt ”Møde”.

Hvis vi oversætter højre spalte i diagrammet til fortløbende tekst, så lyder det nogenlunde sådan her:

Kerneopgaven er at motivere og formidle viden i netværk, hvor du skal gøre dig fortjent til ledelsesretten og træffe beslutning fra situation til situation i realtid og baseret på, at dine medarbejdere efterspørger din interaktion, fordi I har en stærk kultur, der lever i netværk, og som konstant forandrer sig og tilpasser sig verden.

Det er en kommunikationsopgave – og den er ikke nem. Vel?  Mit bud er, at alle de nominerede ledere til ”årets leder” er gode til præcis det. Fordi de har tyngde, er tydelige og med stor tiltrækningskraft formår at skabe følgeskab.

Kraftfuldt på den lange bane

future 1En virksomhed og dens ledere bidrager til deres tyngde og tiltrækningskraft, når de gør, som de siger og siger, hvad de gør.

Også når det bliver svært… Eller rettere – især når det bliver svært.

En krise, som den vi er godt på vej ind i lige nu, kan bidrage til – eller svække – virksomhedens og lederens tyngde og tiltrækningskraft. Og tiltrækningskraften er god at have på sin side  – ikke mindst på den lange bane. Altså den bane, det er værd at spille på.

”This too shall pass”

Kriser kommer og går. Tyngdepunkter og værdier består. Hvis de bliver levet.

Lav en god dag 🙂

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top