Hellere dø stående end leve på knæ

Når man åbner avisen, appen eller det gode gamle flow TV, så er det ikke, fordi man fornemmer, at verden er blevet nemmere at navigere i. Vel? Den eneste konstant er forandring, og i en verden med stigende kompleksitet stiger på samme vis vores behov for enkelthed. Vi leder efter måder at vælge til og fra – og helst med sikkert fundament i den man er. En måde at gøre det på kan være formuleringen af individuelle leveregler for både mennesker og virksomheder – det, der på engelsk kaldes guiding principles.

Nu tænker du måske instinktivt på principper som gammeldags og snærende rammer, der ikke giver rum til udvikling og fleksibilitet. Hvis det er tilfældet, vil jeg forsøge at ændre din opfattelse. Jeg er nemlig overbevist om, at principper, som både er ægte, og som bliver levet ud i hverdagen, er en afgørende force for virksomheders og brands styrke og vitalitet. Bum!

værdierHvis du som leder er afklaret omkring dine kerneværdier, bliver det nemmere for dig at træffe valg og fravalg. Du kan ikke læse en artikel om succesfulde mennesker i almindelighed og ledere i særdeleshed uden, at de refererer til deres personlige værdier. Hvordan værdierne er rettesnor for deres beslutninger og handlinger. Det bidrager til deres tyngde og tyngdepunkt. (se lille introfilm om tyngde her)

Værdier bliver ofte kogt ned til enkle ord som for eksempel ærlighed, respekt, ordentlighed. Men de får mere tyngde, når også tolkningen af ordet er med som for eksempel:

  • Ordentlighed: Jeg behandler folk, som jeg selv gerne vil behandles
  • Fællesskab: Jeg tror på at skabe sammen frem for skabe sig
  • Perspektiv: Jeg søger at se og forstå det store billede og undgår ord som altid og aldrig.

Værdien ligger i principperne

De stærkeste værdier indgår i enkle livsregler eller det, man på engelsk kalder for guiding principles. Guiding principles er en hånd i ryggen, når vi træffer beslutninger. De er gode at have – ikke mindst når det går stærkt.

Jens Johansen er en dygtig projektleder, som var min kollega gennem mange år, og vi har arbejdet sammen på reklamebureau. Her kan der indimellem være pres på, når kunderne ændrer briefingen eller rykker leveringen. Han er kendt blandt sine kolleger som en helt igennem hæderlig fyr. Ordentlig og til at stole på – også når det går lidt hurtigere, end godt er. Hans princip er: ”Jeg går altid efter bolden og aldrig i panik.” Alle, der kender og arbejder eller har arbejdet sammen med Jens, kan nikke genkendende til den beskrivelse. Uanset om deadline er tæt på eller overskredet, holder Jens hovedet koldt og tonen god og motiverende.

colorStærke værdier funderet i livsregler fungerer også for virksomheder. Måske husker du Charlie Hebdo, det satiriske ugemagasin i Frankrig. Med deres skrappe satiriske tegninger gør de grin med politik, religion og magthavere. I januar 2015 blev magasinet angrebet af bevæbnede terrorister. 12 personer blev dræbt, heraf 5 tegnere.

Kun én uge efter angrebet udkom et særnummer i 3 millioner eksemplarer, og her var tonen og satiren uforandret hård og direkte – også overfor islam og Allah. Charlie Hebdos leveregel er: ”Hellere dø stående end leve på knæ.” Og selv efter en episode, hvor de kortvarigt bliver tvunget i knæ, rejser de sig og viser, at de ikke lader sig kue. De er solidt funderet i det, de kan, vil og tror på, og de står ved det – selv når situationen er presset.

Rækken af succesfulde virksomheder med stærke principper er lang. LEGOs det bedste er ikke for godt blev formuleret af grundlæggeren Ole Kirk Kristiansen og er stadig tydeligt i alt, hvad LEGO siger og gør. Det gør LEGOs grundlæggende princip til en force for virksomheden, og det er i den grad med til at give LEGO-brandet tyngde. Princippet er med til at sikre, at der er overensstemmelse mellem det, virksomheden siger og det, virksomheden gør. Det er en stram og nyttig rettesnor i en kompliceret verden, og det gør, at kunder og andre stakeholders ved, hvor de har dig.

Se f.eks. dette indlæg, fundet på Facebook.Legoprincip

Hos LEGO er princippet ikke bare noget, der hænger på en plakat i kantinen eller bliver støvet af til skåltalen ved den årlige julefrokost. Det er en leveregel, fordi den bliver brugt og levet ud.

Tilsvarende er der næppe mange ansatte – eller i resten af Danmark for den sags skyld – der er i tvivl om, hvor stærk en rettesnor rettidig omhu er for virksomheden Mærsk.

Men hvad med din virksomhed? Har I et princip eller en leveregel, som alle kender – i hvert fald internt? Det, I bruger og siger til hinanden, når alt andet svigter. Når manualen eller medarbejderhåndbogen ikke slår til? Det har I sikkert, men spørgsmålet er, om det er formuleret og formaliseret.

Har du en leveregel? Har din virksomhed? Eller er du i princippet ligeglad?

Søren Schnedler - Gravity, Gravity Thinking, Konfluent, Messbar

Søren Schnedler

På visitkortet står “Strategi og Koncept” i stedet for en titel, og det dækker ganske godt. Jeg har beskæftiget mig med kommunikation på alle niveauer gennem snart ganske mange år. Det har ført til mange indsigter og ikke mindst opdagelsen af Den Kommunikative Tyngdelov.

Tilmeld dig Gravity Post og modtag en gratis smagsprøve fra min bog

Få en nogenlunde regelmæssig opdatering direkte ind i din mailboks. Her vil jeg inspirere med egne og andres betragtninger på kommunikation og ledelse.

Scroll to Top